บทที่1บทนำ

ชื่อโครงงาน

การสานตะกร้าด้วยไม้ไผ่

ชื่อผู้จัดทำโครงงาน

เด็กหญิงณัฐนิดา  ราชอุ่น

        เลขที่ 6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/1

บทที่ 1

บทนำ

1.1  ที่มาและปัญหาของโครงงาน

          ประชานส่วนใหญ่ในสมัยก่อนนิยมจักสานของใช้ภายในบ้านเอง เช่น ตะกร้าไว้ใส่ของ เป็นต้น เพราะวัสดุอุปกรณ์ในการจักสานตะกร้าหาง่าย และมีอยู่ในท้องถิ่นทั่วไป    แต่ในทุกวันนี้มีคนรู้จักและสนใจการสานตะกร้าด้วยไม้ไผ่น้อยมาก และลูกหลานหรือวัยรุ่นสมัยนี้ไม่ค่อยชอบพูดคุยหรืออยู่กับปู่ย่า ตายาย ซึ่งท่าดังกล่าวมีความสามารถในการจักสานเพราะในทุกวันนี่มีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนคนไทยมาก เช่นมีคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ตต่างๆทำให้วัยรุ่นสมัยนี้ไม่สนใจในการสานตะกร้าด้วยไม้ไผ่และทำให้วัฒนธรรมการสานตะกร้าด้วยไม้ใผ่ค่อยๆหายไปจากท้องถิ่น  ทั้งนี้เพราะมีสิ่งของอื่นที่แทนตะกร้าไม้ไผ่ได้ เช่น ตะกร้าพลาสติก เพราะคนในสมัยนี้ไม่ค่อยชอบอะไรที่ยุ่งยาก ก็เลยซื้อตะกร้าพลาสติกมาใช้แทนตะกร้าไม้ไผ่

1.2  วัตถุประสงค์ของโครงงาน

       1  เพื่อให้คนปัจจุบันได้รู้วิธีการสานตะกร้าด้วยไม้ไผ่

       2  เพื่อจะได้ฝึกทำการสานตะกร้าด้วยไม้ไผ่

       3 เพื่อพัฒนาโปรแกรมเวิร์สเพรส

1.3  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

      1  ได้รู้วิธีการจักสานตะกร้าด้วยไม้ไผ่

      2  ได้ตะกร้าไว้ใส่ของเอง

      3  ได้รู้เรื่องการทำโครงงานโดยเวิร์สเพรส

1.4  เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโครงงาน

      คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต  และ  ไม้ไผ่บ้าน (ภาษาถิ่นอีสาน) ที่มีอายุประมาณ ๒ ปีขึ้นไป ที่หาได้ในท้องถิ่นของตนเองและหมู่บ้านใกล้เคียงจะทำให้มอดไม่กิน  เลื่อยสำหรับตัดไม้ไผ่     มีดขนาดใหญ่ (มีดโต้) สำหรับผ่าไม้ไผ่ เหลาตาไม้ไผ่ และจักตอก
มีดตอก สำหรับเหลาตอกให้เรียบ

1.5  แผนการดำเนินงาน

        1 ศึกษาหัวข้อโครงงาน

        2  บทที่ 1 บทนำ

               –  ที่มาและปัญหาของโครงงาน

–  วัตถุประสงค์

–  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

–  เครื่องมือที่ใช้พัฒนาโครงงาน

3  บทที่ 2 ความรู้พื้นฐาน

–  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสานตะกร้าด้วยไม้ไผ่

–  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเวิร์ดเพรส

4  จัดรูปเล่มรายงาน

5  นำเสนอโครงงาน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: